Naše historie

Historie obce

Janůvky byly založeny v průběhu německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1365, kdy byly součástí třebovského panství. Roku 1408 dostaly od pánů z Kunštátu právo odúmrti.

Těžařstvo Geßner, Pohl und Komp. Z Mohelnice zde těžilo hnědé uhlí a žáruvzdornou hlínu a lupek (1904, od roku 1868?). V letech 1930 a 1935 je uváděna výroba cementového zboží. Kromě toho se obyvatelstvo živilo zemědělstvím a námezdním tkalcovstvím. V roce 1930 je uváděn konzum, v roce 1898 vznikla záložna.

V roce 1854 měly Janůvky 325 obyvatel, 1880 - 436, 1900 - 499, 1921 - 426, 1930 - 341, 1950 - 145. Před druhou světovou válkou bylo obyvatelstvo téměř výhradně německé národnosti.

V letech 1880, 1900 uváděna jednotřídní obecná škola, roku 1904 měla 88 žáků..

Janůvky jsou přifařeny ke Křenovu.

Nejsilnější politickou stranou byla Německá sociálně demokratická strana dělnická (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei), roku 1935 SdP.

V roce 1904 se uvádí sspolek fondu na kapli sv. Gottharda a sedmi sv. morových patronů. Od roku 1921 byl v obci Svaz Němců (Bund der Deutschen), roku 1924 je uváděn hasičský spolek.

Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.