Schválený rozpočet na r. 2022  Skupinový vodovod Moravskotřebovska    Vyvěšeno: 6.12.2021

Výsledek hospodaření VHOS a.s. Mor.Třebová za rok 2020

Vyvěšeno:7.5.2021  do 22.6.2021

Hospodaření VHOS


Skupinový vodovod Moravskotřebovska - Rozpočtové opatření č.3/2020 k 31.12.2020

Region Moravskotřebovska a Jevíčska - Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno: 10.6.2020

Schválený rozpočet na rok 2019.          Vyvěšeno 7.12.2018