Informace a služby pro obyvatele

Obecní úřad

Janůvky č.p. 15

PSČ: 569 43 Jevíčko

mobil: 731 366 927

e-mail: obecjanuvky@tiscali.cz

ID datové schránky: sp3a4sc

Starosta: Antonín Skácel
 


 Komunální odpad

V obci je svoz komunálního odpadu jedenkrát za 14 dnů v pátek( lichý týden). V obci jsou kontejnery na plasty, sklo a v sezóním období na bioodpad. Dvakrát v roce jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery na nebezpečný odpad a komunální odpad. Termíny velkoobjemových kontejnerů se občané dozví na úřední desce a rozhlasem.
Poplatky 2024

Poplatky ze psů: 

100,-Kč za jednoho.

Poplatky za komunální odpad: 

Občané - 700,-Kč za osobu/rok

Chalupáři - 700,-Kč za objekt/rok

Poplatky je možno zaplatit následovně:

Jsou vyhlášeny termíny (úřední deska a rozhlas), kdy je možno zaplatit v hotovosti na obecním úřadě a nebo na číslo účtu: 5810315349/0800 

Variabilní symbol KO:  1345

Variabilní symbol psi: 1341