Úřední deska

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Janůvky

Usnesení zastupitelstva ze zasedání dne 28.5.2021                Vyvěšeno: 9.6.2021  Sejmuto. 24.6.2021

Ministerstvo zemědělství- návrh opatření obecné povahy.

Vyvěšeno: 9.6.2021   Sejmuto: 24.6.2021

Veřejná vyhláška- oznámení o návrzích opatření obecné povahy

a výzva k uplatnění připomínek .

Vyvěšeno: 2.6.2021  Sejmuto. 25.6.2021

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pardubický kraj

Vyvěšeno: 23.4.2021    Sejmuto: 27.5.2021

Harmonogram prací DČOV

Vyvěšeno: 8.7.2020

Záměr obce o prodeji pozemku

Vyvěšeno:1.7.2020

Program zasedání zastupitelstva 14.7.2020

Vyvěšeno29.6.2020

Usnesení zastupitelstva z 18.6.2020

Vyvěšeno: 28.6.2020

Veřejná vyhláška- Finanční úřad pro Pardubický kraj.

Vyvěšeno: 24.4.2020      Sejmuto: 28.5.2020

VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV ČR.

INFORMACE K VYHÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Vyhláška č.1/2020 nakládání s komunálními odpady

Vyvěšeno: 1.2.2020

Stavba povolena

Vyvěšeno: 10.1.2020         Svěšeno: 30.1.2020

Městský úřad Moravská Třebová - veřejná vyhláška

Vyvěšeno 26.6.2019

Vyvěšeno: 24.6.2019   Sejmuto: 10.7.2019

Krajský úřad Pardubického kraje -  veřejná vyhláška

Rozhodnutí.Městský úřad Mor. Třebová

Vyvěšeno: 10.1.2020     Svěšeno: 30.1.2020

Zveřejnění informace  o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 8.4.2019               Sejmuto 22 04.2019

Informace o konání zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Janůvky

Vyvěšeno: 24.10.2018             Sejmuto: 1.11.2018 


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Janůvky


Oznámení o zahájení řízení-odkanalizování obce Janůvky

prostřednictvím DČOV.

Vyvěšeno: 31.10.2019   Sejmuto: 16.11.2019

Krajský úřad Pardubického kraje.

Veřejná vyhláška -Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje

Vzvěšeno: 4.12.2019       Sejmuto: 20.12.2019


Rozhodnutí- nakládání s vodami a společné povolení

Odkanalizování obce Janůvky  

Vyvěšeno:13.1.2020        Sejmuto: 30.1.2020

Vyvěšeno: 5.2.2020

Smlouva o dílo DČOV -Topol Water s.r.o.