Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2024 obce Janůvky      Vyvěšeno: 21.11.2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Janůvky na léta 2024 - 2026     Vyvěšeno: 21.11.2023

Program zasedání zastupitelstva obce Janůvky dne : 27.9.2023     Vyvěšeno : 23.9.2023

Usnesení ze zasedání zastupitelů obce Janůvky ze dne 23.6.2023    Vyvěšeno: 28.7.2023

Vyhláška Finančního úřadu Pardubického kraje   Vyvěšeno: 24.4.2023             Sejmuto: 26.5.2023

Usnesení Zastupitelstva obce Janůvky z 24.3.2023                               Vyvěšeno: 29.3.2023

Program zasedání Zastupitelstva v obci Janůvky dne:24.3.2023           Vyvěšeno: 20.3.2023 

Oznámení voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta 

České republiky ve dnech 27. a 28. ledna v obci Janůvky       Vyvěšeno: 19.1.2023

Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta republiky  vyvěšeno: 29.12.2022

Schválený výhled rozpočtu na léta 2024 - 2025  vyvěšeno. 8.12.2022

Schválený rozpočet na rok 2023: vyvěšeno 8.12.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise: vyvěšeno 5.12.2022 

Program zasedání zastupitelstva v obci Janůvky 3.12.2022  Vyvěšeno: 25.11.2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků    Vyvěšeno: 22.11.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 - 2025 Vyvěšeno : 14.11.2022

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janůvky ze dne 21. 10. 2022  Vyvěšeno: 23.10.2022

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janůvky  Vyvěšeno: 12.10.2022     Sejmuto: 21.10.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Janůvky                Vyvěšeno: 25.9.2022

Program zasedání Zastupitelstva obce Janůvky dne. 16.9.2022  Vyvěšeno: 13.9.2022  Sejmuto: 17.9.2022

Oznámení voličům o době a místě konání voleb     Vyvěšeno: 2.9.2022

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů: Vyvěšeno: 2.9.2022

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise v obci Janůvky  Vyvěšeno: 24.8.2022

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků. Vyvěšeno: 1.8.2022   Sejmuto: 25.9.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  Vyvěšeno:25.7.2022  Sejmuto: 25.9.2022

Dne 21.7.2022 a 10.8.2022 bude v  obci Janůvky odstávka elektřiny v době od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání 24.6.2022

Záměr obce prodat:    Vyvěšeno:8.7.2022

Zastupitelstvo obce Janůvky na svém zasedání 24.6.2022 odhlasovalo 7 volených členů zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 27.6.2022 

Program zasedání Zastupitelstva obce Janůvky v pátek 24.6.2022

Výkaz pro hodnocení rozpočtu za rok 2021     Vyvěšeno: 8.6.2022

Rorvaha za rok 2021                                            Vyvěšeno: 8.6.2022

Příloha za rok 2021                                           Vyvěšeno: 8.6.2022

Výkaz zisku a ztrát za rok 2021                         Vyvěšeno: 8.6.2021

Závěrečný účet za rok 2021 obce Janůvky                                                       Vyvěšeno: 6.6.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Janůvky       Vyvěšeno: 6.6.2022

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.3.2022

Program zasedání zastupitelstva obce Janůvky   Vyvěšeno: 21.3.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  Vyvěšeno: 19.3.2022    Sejmuto:4.4.2022

Usnesení zastupitelstva ze dne: 10.12.2021    Vyvěšeno: 22.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Janůvky č.1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno: 24.11.2021     Sejmuto: 10.12.2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.10.2021   Vyvěšeno: 29.10.2021

Program zasedání zastupitelstva dne 22.10.2021    Vyvěšeno: 19.10.2021

Městský úřad Moravská Třebová - Veřejná vyhláška   Vyvěšeno: 6.10.2021

Oznámení voličům o době a místě konání voleb  vyvěšeno 23.9.2021

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Janůvky

Ministerstvo zemědělství- návrh opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška- oznámení o návrzích opatření obecné povahy

1. rozpočtové opatření  vyvěšeno: 5.5.2021

3. rozpočtové opatřní

a výzva k uplatnění připomínek .

Vyvěšeno: 2.6.2021  Sejmuto. 25.6.2021

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pardubický kraj

Vyvěšeno: 23.4.2021    Sejmuto: 27.5.2021

Harmonogram prací DČOV

Vyvěšeno: 8.7.2020

Záměr obce o prodeji pozemku

Vyvěšeno:1.7.2020

Smlouva o dílo  JD Rozhlasy  vyvěšeno: 31.7.2021

Program zasedání zastupitelstva 14.7.2020

Vyvěšeno29.6.2020

Usnesení zastupitelstva z 18.6.2020

Vyvěšeno: 28.6.2020

Veřejná vyhláška- Finanční úřad pro Pardubický kraj.

Vyvěšeno: 24.4.2020      Sejmuto: 28.5.2020

VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV ČR.

INFORMACE K VYHÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Vyhláška č.1/2020 nakládání s komunálními odpady

Vyvěšeno: 1.2.2020

Stavba povolena

Vyvěšeno: 10.1.2020         Svěšeno: 30.1.2020

Městský úřad Moravská Třebová - veřejná vyhláška

Vyvěšeno 26.6.2019

Vyvěšeno: 24.6.2019   Sejmuto: 10.7.2019

Krajský úřad Pardubického kraje -  veřejná vyhláška

Rozhodnutí.Městský úřad Mor. Třebová

Vyvěšeno: 10.1.2020     Svěšeno: 30.1.2020

Zveřejnění informace  o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 8.4.2019               Sejmuto 22 04.2019

Informace o konání zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Janůvky

Vyvěšeno: 24.10.2018             Sejmuto: 1.11.2018 


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Janůvky


Oznámení o zahájení řízení-odkanalizování obce Janůvky

prostřednictvím DČOV.

Vyvěšeno: 31.10.2019   Sejmuto: 16.11.2019

Krajský úřad Pardubického kraje.

Veřejná vyhláška -Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje

Vzvěšeno: 4.12.2019       Sejmuto: 20.12.2019


Rozhodnutí- nakládání s vodami a společné povolení

Odkanalizování obce Janůvky  

Vyvěšeno:13.1.2020        Sejmuto: 30.1.2020

Vyvěšeno: 5.2.2020

Smlouva o dílo DČOV -Topol Water s.r.o.